III Mistrzostwa Polski Kettlebell HardStyle Challenge 2016

Zawodnik 01

III Mistrzostwa Polski Kettlebell HardStyle Challenge 2016 pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta to jedyne Mistrzostwa tej dyscypliny w kraju.
Gromadzą w Bielsku Podlaskim najlepszych zawodników, którzy walczą o tytuł , prestiż i złotego kettla, który w tym momencie jest w rękach Mistrza i Mistrzyni z poprzedniego roku.

Mistrzostwa w Bielsku Podlaskim z roku na rok gromadzą coraz większą liczbę uczestników i co ważne ich poziom sportowy jest coraz lepszy.

W tym roku oprócz wspaniałych zawodników odwiedzi Nas, a także poprowadzi Mistrzostwa – Paulina Holtz – aktorka, znana miedzy innymi z serialu Klan. Paulina również trenuje z kettlebells i w tym roku zdobyła tytuł Instruktora Strong First, a także jako  jedna z nielicznych kobiet w Polsce zdobyła tytuł Top Team. Dlatego jej osoba z pewnością wzbogaci całe wydarzenie.

Mistrzostwa odbędą się 27.08. 2016 w Bielsku Podlaskim na Stadionie Miejskim MOSiR ul E. Orzeszkowej 19.
Startujemy o godz. 10:00
______________________________________________________________________________________________________

Tak jak w poprzednim roku przyjmujemy zgłoszenia do nastepujących kategorii:

 1. Grupa Amator

Konkurencje

 1. See Saw Press Kettlebell
  Kobiety: 8 lub 12 kg
  Mężczyźni 16, 20 lub 24 kg
  Czas trwania zadania 1 min

Opis ćwiczenia:
Zawodnik na komendę sędziego wrzuca dwa odważniki do pozycji Rack Position, gdzie dwie dłonie znajdują się poniżej brody. To jest pozycja startowa.
Na sygnał sędziego zawodnicy zaczynają wyciskać odważniki naprzemiennie.
Czas trwania zadania to 1 min.
Każdy może dobrać odważniki według swoich możliwości. Liczy się suma powtórzeń pomnożona przez wagę odważnika. Wynik ten w efekcie końcowym jest również podzielony przez wagę zawodnika.

2.  10 x Front Squat
Konkurencja, w której zadaniem jest wykonanie poprawnie technicznie 10 przysiadów z dwoma odważnikami trzymanymi przed sobą. Dłonie poniżej linii brody.
Zawodnik musi dobrać tak ciężar żeby wykonać maksymalnie 10 powt. z jak największymi odważnikami.
Suma podniesionych kilogramów daje nam wynik, który dzielimy przez wagę zawodnika. Jeżeli wykona mniej niż 10 to wynik Np 5x 80 kg (2 x 40 kg) również jest brany pod uwagę.

3. TGU – Wstawanie z odważnikiem

Każdy ze startujących zawodników ma 3 podejścia pod jak największy ciężar.

Zadaniem jest rozpoczynając od pozycji leżącej na plecach wycisnąć odważnik do zablokowanego łokcia i z tak wyprostowanym ramieniem trzeba wstać. Zadanie jest zaliczone gdy zawodnik wróci do pozycji od której rozpoczął ćwiczenie cały czas kontrolując ciężar z ręką zablokowaną w łokciu.
Liczy się jak największy podniesiony ciężar. W tej konkurencji również waga zawodnika jest brana pod uwagę w przyznawaniu punktów.

 

4. Snatch Test 5 min

Kobiety: 8 , 12 kg
Mężczyźni 16, 20, 24 kg.

Potocznie, rwanie odważnika. Zawodnik dokonuje wyboru którym odważnikiem będzie wykonywał zadanie.
W ciągu 5 minut należy wykonać jak najwięcej powtórzeń techniką HardStyle.
– Stopy w momencie wyrzutu i powrotu kettla nie tracą kontaktu z podłożem, jeżeli tak się stanie – powtórzenie jest niezaliczone. 3 uwagi sędziego i zawodnik zostaje zdyskwalifikowany.

– Odważnik powinien jednym pewnym ruchem znaleźć się ponad głową, a ramię powinno być wyprostowane (zablokowany łokieć) – niedopuszczalne jest gdy zawodnik zbyt nisko wyrzuci odważnik i złapie go w połowie drogi i wykona wyciśnięcie (press) , powtórzenie w takim przypadku również jest niezaliczone

– Jeżeli odważnik wypadnie w trakcie próby – koniec zadania.

– Jeżeli zawodnik podeprze się 3 razy wolną ręką w dowolnym momencie w trakcie trwania zadania – dyskwalifikacja.

– Zawodnik w trakcie trwania 5 min może w dowolnym momencie odstawić odważnik i odpocząć jeśli jest taka potrzeba, w dowolnym momencie może również zmieniać rękę z odważnikiem.

– Jeżeli zawodnik po upływie 5 minut jeszcze nie odstawił odważnika i wraz z ostatnim powtórzeniem odważnik mu wypadnie lub go wyrzuci – dyskwalifikacja

– Zakaz używania rękawiczek w tym zadaniu, dopuszczalne stosowanie magnezji.

Wynik zawodnika np. 120 reps mnożony jest przez wagę odważnika np. x 20 kg i dzielony przez wagę zawodnika np. 75 kg, to daje wynik końcowy.

__________________________________________________________________________________________________________

II. Grupa Professional

Konkurencje

 1. Military Press (kobiety i mężczyźni)

3 próby podejścia pod jak największy odważnik, który trzeba wycisnąć dowolną ręką.
W momencie wyciskania dłoń znajduje się pod brodą. Jakiekolwiek wyrzucenie z nóg ciężaru będzie niezaliczone. Odważnik ma być wyciśnięty przy zablokowanych kolanach do wyprostowanego ramienia nad głowę.
Odchylenie w bok dopuszczalne podczas wykonywania próby kończy się w momencie gdy głowa przekroczy linię biodra.

Przykład: zawodnik ważący 80 kg wycisnął 40 kg odważnik- jest to 50 % masy jego ciała i na tej podstawie przyznane zostaną punkty.

 

2. Pistol (kobiety i mężczyźni)

3 próby. Zawodnik wrzuca odważnik lub odważniki w Rack Position lub jeden odważnik tak jak do wykonania Goblet Squat. Zadanie zaczyna od złapania równowagi na jednej nodze. Druga noga jest wyprostowana skierowana do przodu. Zadaniem jest zejść na jednej nodze do pełnego zgięcia w stawie kolanowym, tak by pośladek znalazł się jak najbliżej pięty( stopy na której stoi zawodnik) Po chwilowym zatrzymaniu zawodnik musi podnieść się do góry do pozycji startowej.
Zadanie jest niezaliczone gdy:

– Zawodnik w dowolnym momencie trwania próby podeprze się wolną nogą podłoża.

– W trakcie podnoszenia się opuści znacząco niżej odważnik

– Podniesie się w taki sposób, że jego biodra będą się unosiły szybciej niż barki.

 

Punktacja. Przelicznik procentowy w stosunku do wagi zawodnika.

 

3. Pull Up ( mężczyźni)

3 próby. Zadaniem zawodnika jest podciągnąć się nachwytem z odważnikiem przymocowanym do pasa, brodą ponad drążek.
Zawodnik startuje z pełnego zwisu, gdzie łokcie są całkowicie zablokowane. Na komendę sędziego wykonuje podciągnięcie.

Nie dozwolone jest tzw „bujanie się”.

Punktacja. Przelicznik procentowy

 

4. TGU ( kobiety i mężczyźni)

Takie same zasady jak Amator

 

5. SSST – 10 min x 24 kg (kobiety 12, 16 kg i mężczyźni 20, 24kg)

Zasady identyczne jak przy Snatch Test 5 min, z tym, że w tej grupie zadanie trwa 10 min.

________________________________________________________________________________

III. Grupa Dream Team 2016 

5 – osobowe drużyny składające się z 2 kobiet i 3 mężczyzn.

_________________________________________________________________________________

Podstawowe zasady dotyczące konkurencji MP KB HS 2016

 1. Każdy zawodnik biorący udział w konkurencjach zapoznał się dokładnie z zasadami i przepisami, dokonał opłaty startowej najpóźniej do 15.08.2016.
 2. Zawodnik stwierdza, że potrafi wykonać zadania Mistrzostw Polski Kettlebell w stylu HardStyle
 3. Zawodnik nie może używać rękawiczek, pasów usztywniających, owijek (bandaży na łokcie, kolana itp.)
 4. Dozwolone jest używanie magnezji.
 5. Każdy z zawodników zostanie przed przystąpieniem do Mistrzostw zważony. Waga zawodnika będzie miała decydujący wpływ podczas przyznawania punktacji.
 6. W próbach siłowych, gdzie zawodnik będzie zmagał się z jak największym obciążeniem, są 3 próby, aby uzyskać najlepszy wynik.
 7. Zawsze decydujący głos w sprawach spornych ma sędzia główny Mistrzostw.
 8. Każda konkurencja zostanie jeszcze raz dokładnie omówiona przed samym rozpoczęciem zadania.

__________________________________________________________________________________

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową na adres:
kettlebellpodlasie@gmail.com ( tytuł maila : III MP Kettlebell )
w treście należy zawrzeć nastepujące dane:
Imię i nazwisko, Pesel, Adres zameldowania, nr telefonu, rozmiar koszulki (którą otrzymasz w pakiecie) a także grupa w jakiej zamierzasz startować ( Amator, Professional, Dream Team )
Opłata startowa wynosi 120 zł/ osoba , przelewem na nr konta:  Fundacja Kettlebell Poland 43 2030 0045 1110 0000 0408 1770 ( tytuł przelewu III MP 2016 )
Każdy z zawodników na czas Mistrzostw jest ubezpieczony.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15.08.2016
Tylko dokonanie opłaty jest równoznaczne z przyjęciem zgłoszenia. ( Nie przyjmujemy opłat w dniu Mistrzostw)

Jeśli chcesz poczuć atmosferę poprzednich edycji zapraszamy do obejrzenia relacji:
I Mistrzostwa Polski 2014 :
https://www.youtube.com/watch?v=PD4rrCxY6lU

II Mistrzostwa Polski 2015:
https://www.youtube.com/watch?v=wBiOSXuUgQQ

 
Do zobaczenia w Bielsku Podlaskim
 

Organizatorzy / Sponsorzy / Partnerzy Techniczni i Medialni

 

 Plakat