Turystyka i ekologia

0
8
Rate this post

Człowiek, gdy tylko zaczął odkrywać nowe obszary i nimi się zachwycać, popełnił w wielu miejscach ogromny błąd, naruszając naturalne środowisko, a także negatywnie wpływając na społeczności lokalne. I problem ten zrobił się na tyle poważny, że z czasem wykształciła się tak zwana ekoturystyka. Jest to turystyka, która tak, jak każda inna, ma swój konkretny cel, ale w odróżnieniu od pozostałych, główny nacisk tutaj kładziony jest na minimalizację negatywnego wpływu, jaki turyści niestety wywierają zarówno na odwiedzane miejsca, jak i ludzi, których w nich spotykają.

Ta turystyka została powołana do życia w opozycji do coraz bardziej popularnej w ostatnim czasie turystyki masowej. Turyści masami napływając na dany obszar czy do danego regionu nie tylko nie dbają o środowisko naturalne, nie chronią go, ale też i swoją masową kulturą zagrażają rdzennym tradycjom. I tym właśnie negatywnym zjawiskom ma przeciwdziałać turystyka zwana eko. Ma uświadamiać turystów i proponować im świadome podróżowanie.