Hinduizm

0
12
Rate this post

Hinduizmem nazywana jest grupa wierzeń religijnych wyznawanych głównie na Półwyspie Indyjskim. Z około jednego miliarda wyznawców tej religii około 910 milionów mieszka w Indiach i Nepalu. Pod względem ilości wyznawców jest to trzecia religia świata.
W hinduizmie rozróżnia się bardzo wiele odłamów, które różnią się zarówno pod względem praktyk religijnych jak i samych wierzeń na temat Istoty Boga, łączy je przede wszystkim: szacunek dla świętych ksiąg (Wed), wiara w reinkarnację, dążenie do Wyzwolenia, (które także różnie jest postrzegane przez różne odłamy tej religii) oraz w prawo akcji i reakcji, czyli karmę. Różnice poszczególnych odłamów są na tyle duże, że hinduizm jest bardzo trudno jednoznacznie zdefiniować. Religia ta, bowiem zawiera elementy sprzeczne zarówno monoteizmu jak i monizmu, politeizmu a nawet ateizmu.
W hinduizmie jest wiara w bóstwa męskie(dewy- Brahma, Wisznu) i bóstwa żeńskie (dewi – Saraswati), które są odpowiednikami aniołów w innych religiach oraz w złe bóstwa tak zwani asurowie.
Każda z grup w hinduizmie uznaje swojego dewa za wcielenie Absolutu, ale najpowszechniejszy jest kult Wisznu. Poza tym wyznawcy tej religii wierzą, że Bóg (lub bogowie )zstępują co kilka tysięcy lat na Ziemię pod postacią Awatara, aby uratować świat przed upadkiem moralnym, a największe znaczenie w tej misji ma dziesięć awatarów Wisznu (awatarowie są pod różnymi postaciami: ryby. Żółwia, dzika, karła i wielu innych). Hinduizm wierzy także w nieśmiertelną duszę (także zwierząt, roślin i przedmiotów), która przechodzi przez coraz wyższe postacie a uwarunkowane to jest czynami popełnionymi w poprzednim wcieleniu.