Etyka w hinduizmie

0
8
Rate this post

Etyka w hinduizmie jest dosyć specyficzna, gdyż, co innego mówi teoria tej religii a co innego praktyka. Najprostszym i chyba najbardziej charakterystycznym przykładem jest system kastowy. Fundamentalnym założeniem hinduizmu jest to, że wszyscy ludzie bez względu na to, jakiego są wyznania, rasy, wieku, płci, inteligencji czy przynależności państwowej są sobie równi, gdyż wszyscy są częścią Boga, a więc wszyscy mają te same prawa; kłóci się z tym założeniem system kastowy, który wprowadza podział na lepsze i gorsze kasty, ( które mają zróżnicowane prawa i obowiązki w społeczeństwie), a część społeczeństwa tak zwani ?niedotykalni? nie mają żadnych praw;
Z tą równością kłóci się także pozbawienie prawa do życia wdów (oprócz najmłodszej żony zmarłego mężczyzny). Z podziałem kastowym i prawa wdów do śmierci wraz ze śmiercią męża kłoci się także zasada (a może my Europejczycy po prostu inaczej to postrzegamy), że hinduizm zabrania krzywdzić żadnej istoty czynem, myślą i słowem z wyjątkiem sytuacji, gdy to jest konieczne do obrony własnej lub bliźniego.
Hinduizm pozwala czcić Boga pod dowolną formą, postacią czy imieniem, a każdą istotę zamieszkuje Bóg. Każdy człowiek powinien skrupulatnie spełniać swoje obowiązki zarówno religijne jak i społeczne.
Wspólnymi cechami różnych odłamów hinduizmu są takie wartości jak miłość, współczucie, spokój, oddanie Bogu, pokonywanie własnych pragnień i przywiązań, a etyka ta obejmuje nie tylko ludzi, ale rozciąga się na wszystkie istoty żywe.
Wszyscy wyznawcy hinduizmu wyznają też specyficzny szacunek dla ?,świętych krów?.