Armenia

0
8
Rate this post

Armenia, będąca częścią Związku Radzieckiego, odzyskała niepodległość w 1991 roku. Obecnie państwo to graniczy z Gruzją, Iranem, Azerbejdżanem oraz z Turcją. Nazwę kraju można wyjaśniać na wiele sposobów, jednak najczęściej przyjmuje się, że pochodzi ona od zamieszkującego tamte tereny plemienia Aramejczyków. Sami Ormianie są zdania, że ich lud pochodzi od biblijnego Haika (który miał być prawnukiem Noego), dlatego nazywają swój kraj Hajastan. Pierwsze ślady osadnictwa na terenach Armenii pochodzą z XI wieku p.n.e. Później istniało tam potężne państwo Urartu, zdobyte przez Scytów, a następnie przez Aleksandra Wielkiego. Stolica państwa – Erewań, została założona w VIII wieku p.n.e. W pierwszych wiekach naszej ery Armenia była najpotężniejszym państwem Azji Mniejszej. Następnie Armenia stała się pierwszym chrześcijańskim krajem, odkąd w 301 roku ustanowiono religię panującą. Niestety, na skutek podbojów, Armenia dostała się pod panowanie Persji i Bizancjum. Następnie państwo to zostało zdominowane przez Arabów i Turków osmańskich, w rękach których pozostało aż do XIX wieku. Przez wiele lat niewoli Ormianie nie zapomnieli o swoim pochodzeniu, zwyczajach i religii, kultywując swoje tradycje. Sytuacja Ormian poprawiła się, kiedy Imperium Rosyjskie zdobyło część ich ziem, jednak przez wiele następnych lat Armenię nawiedzały najazdy i czystki tureckie. Po I wojnie światowej próbowano stworzyć państwo armeńskie, jednak tereny te stały się republiką Związku Radzieckiego. Ustrój Armenii wykształcić się po 1991 roku. Wzorowano się przede wszystkim na rozwiązaniach zachodnich, wprowadzając trójpodział władzy. Ustanowiono wtedy, że Armenia będzie krajem niepodległym i demokratycznym. W 1995 roku uchwalona została konstytucja, strażnikiem której ustanowiono prezydenta. Kadencja głowy państwa trwa 5 lat, prezydent jest też gwarantem funkcjonowania wszystkich trzech rodzajów władzy. Władza wykonawcza spoczywa w rękach Zgromadzenia Narodowego, które można porównać do jednoizbowego parlamentu. Prezydent powołuje rząd, któremu przewodzi premier, jest to władza wykonawcza.