Zasady i opis ćwiczeń MP 2015

Zawodnik w czerwonej koszulce

II Mistrzostwa Polski KETTLEBELL HARDSTYLE CHALLENGE 2015

30.08.2015r Bielsk Podlaski

Podstawowe zasady dotyczące konkurencji MP KB HS 2015

 • Każdy zawodnik biorący udział w konkurencjach zapoznał się dokładnie z zasadami i przepisami, dokonał opłaty startowej najpóźniej do 24.08.2015.
 • Zawodnik stwierdza, że potrafi wykonać zadania Mistrzostw Polski Kettlebell w stylu HardStyle
 • Zawodnik nie może używać rękawiczek, pasów usztywniających, owijek (bandaży na łokcie, kolana itp.)
 • Dozwolone jest używanie magnezji.
 • Każdy z zawodników zostanie przed przystąpieniem do Mistrzostw zważony. Waga zawodnika będzie miała decydujący wpływ podczas przyznawania punktów.
 • W próbach siłowych, gdzie zawodnik będzie zmagał się z jak największym obciążeniem, są 3 próby, aby uzyskać najlepszy wynik.
 • Zawsze decydujący głos w sprawach spornych ma sędzia główny Mistrzostw.
 • Każda konkurencja zostanie jeszcze raz dokładnie omówiona przed samym rozpoczęciem zadania.
 • Każda konkurencja w grupie Amator i Professional wyłoni Mistrza danej konkurencji na rok 2015
 • Zawodnik biorący udział w Mistrzostwach nie jest zobowiązany aby startować we wszystkich zadaniach. Może wystartować w jednej konkurencji i zdobyć np tytuł Mistrza Pull Up 2015 roku.


I. Grupa Amator

Konkurencje:

1. See-Saw Press Kettlebell

– Kobiety: 8 lub 12 kg
– Mężczyźni 16, 20 lub 24 kg
– Czas trwania zadania 1 min
– Zawodnik na komendę sędziego wrzuca dwa odważniki do pozycji Rack Position, gdzie dwie dłonie znajdują się poniżej brody. To jest pozycja startowa.
– Na sygnał sędziego zawodnicy zaczynają wyciskać odważniki naprzemiennie.
– Czas trwania zadania to 1 min.
– Każdy może dobrać odważniki według swoich możliwości.
Zasady przyznawania punktów:

Nota za ćwiczenie jest stosunkiem tonażu (obliczanego jest jako suma
ciężaru obu odważników (np. 2 x 16kg = 32kg) pomnożonej przez liczbę
wykonanych powtórzeń) do wagi zawodnika. Im wyższa nota tym wyższe
miejsce w klasyfikacji za dane ćwiczenie.

 

2. 10 x Front Squat

– Konkurencja, w której zadaniem jest wykonanie poprawnie technicznie 10 przysiadów z dwoma odważnikami trzymanymi przed sobą (Rack Position)
– Dłonie poniżej linii brody.
– Zawodnik musi dobrać tak ciężar żeby wykonać maksymalnie 10 powt. z jak największymi odważnikami.

Zasady przyznawania punktów:

Nota za ćwiczenie jest stosunkiem tonażu (obliczanego jest jako suma
ciężaru obu odważników (np. 2 x 16kg = 32kg, odważniki mogą mieć różny
ciężar np 16kg i 20kg) pomnożonej przez liczbę wykonanych powtórzeń –
maksymalnie 10, a gdy zawodnik nie wykona tej liczby do mnożenia
dobierana jest faktyczna wykonana przez zawodnika liczba) do wagi
zawodnika. Im wyższa nota tym wyższe miejsce w klasyfikacji za dane
ćwiczenie.

 

3. TGU – Wstawanie z odważnikiem

– Każdy ze startujących zawodników ma 3 podejścia pod jak największy ciężar.
– Zadaniem jest rozpoczynając od pozycji leżącej na plecach wycisnąć odważnik do zablokowanego łokcia i z tak wyprostowanym ramieniem trzeba wstać.
-Zadanie jest zaliczone gdy zawodnik wróci do pozycji od której rozpoczął ćwiczenie cały czas kontrolując ciężar z ręką zablokowaną w łokciu.
-Liczy się jak największy podniesiony ciężar.

 

Zasady przyznawania punktów:

Nota za ćwiczenie jest stosunkiem tonażu (ciężar odważnika) do wagi
zawodnika. Im wyższa nota tym wyższe miejsce w klasyfikacji za dane
ćwiczenie.

4. Snatch Test 5 min

– Kobiety: 8 , 12 kg
– Mężczyźni 16, 20, 24 kg.

-Potocznie, rwanie odważnika. Zawodnik dokonuje wyboru którym odważnikiem będzie wykonywał zadanie.
– W ciągu 5 minut należy wykonać jak najwięcej powtórzeń techniką HardStyle.
– Stopy w momencie wyrzutu i powrotu kettla nie tracą kontaktu z podłożem, jeżeli tak się stanie – powtórzenie jest niezaliczone. 3 uwagi sędziego i zawodnik zostaje zdyskwalifikowany.
– Odważnik powinien jednym pewnym ruchem znaleźć się ponad głową, a ramię powinno być wyprostowane (zablokowany łokieć) – niedopuszczalne jest gdy zawodnik zbyt nisko wyrzuci odważnik i złapie go w połowie drogi i wykona wyciśnięcie (press) , powtórzenie w takim przypadku również jest niezaliczone
– Jeżeli odważnik wypadnie w trakcie próby – koniec zadania.
– Jeżeli zawodnik podeprze się 3 razy wolną ręką w dowolnym momencie w trakcie trwania zadania – dyskwalifikacja.
– Zawodnik w trakcie trwania 5 min może w dowolnym momencie odstawić odważnik i odpocząć jeśli jest taka potrzeba, w dowolnym momencie może również zmieniać rękę z odważnikiem.
– Jeżeli zawodnik po upływie 5 minut jeszcze nie odstawił odważnika i wraz z ostatnim powtórzeniem odważnik mu wypadnie lub go wyrzuci – dyskwalifikacja.
– Zakaz używania rękawiczek w tym zadaniu, dopuszczalne stosowanie magnezji.

Zasady przyznawania punktów:

Nota za ćwiczenie jest stosunkiem tonażu (obliczanego jest jako ciężar
odważnika którym wykonywane jest ćwiczenie pomnożonego przez liczbę
wykonanych powtórzeń ćwiczenia w czasie 5 minut) do wagi zawodnika. Im
wyższa nota tym wyższe miejsce w klasyfikacji za dane ćwiczenie.

Nota to końcowa suma stosunków noty zawodnika do najlepszej noty za dane
ćwiczenie pomnożonej przez 25%.

II. Grupa Professional

Konkurencje:

 • Military Press (kobiety i mężczyźni)
  – 3 próby podejścia pod jak największy odważnik, który trzeba wycisnąć dowolną ręką.
  – W momencie wyciskania dłoń znajduje się pod brodą. Jakiekolwiek wyrzucenie z nóg ciężaru będzie niezaliczone. Odważnik ma być wyciśnięty przy zablokowanych kolanach do wyprostowanego ramienia nad głowę.
  – Odchylenie w bok dopuszczalne podczas wykonywania próby kończy się w momencie gdy głowa przekroczy linię biodra.

Zasady przyznawania punktów:

Nota za ćwiczenie jest stosunkiem tonażu (ciężar odważnika) do wagi
zawodnika. Im wyższa nota tym wyższe miejsce w klasyfikacji za dane
ćwiczenie.

 • Pistol (kobiety i mężczyźni)
  – 3 próby. Zawodnik wrzuca odważnik lub odważniki w Rack Position lub jeden odważnik tak jak do wykonania Goblet Squat.
  – Zadanie zaczyna od złapania równowagi na jednej nodze. Druga noga jest wyprostowana skierowana do przodu.
  – Cel to: zejść na jednej nodze do pełnego zgięcia w stawie kolanowym, tak by pośladek znalazł się jak najbliżej pięty( stopy na której stoi zawodnik) Po chwilowym zatrzymaniu zawodnik musi
  podnieść się do góry do pozycji startowej.
  – Zadanie jest niezaliczone gdy:
  – Zawodnik w dowolnym momencie trwania próby podeprze się wolną nogą podłoża.
  – W trakcie podnoszenia się opuści znacząco niżej odważnik
  – Podniesie się w taki sposób, że jego biodra będą się unosiły szybciej niż barki.

Zasady przyznawania punktów:

Nota za ćwiczenie jest stosunkiem tonażu (ciężar odważnika) do wagi
zawodnika. Im wyższa nota tym wyższe miejsce w klasyfikacji za dane
ćwiczenie.

 • Pull Up ( mężczyźni)
  – 3 próby. Zadaniem zawodnika jest podciągnąć się nachwytem z odważnikiem przymocowanym do pasa, brodą ponad drążek.
  – Zawodnik startuje z pełnego zwisu, gdzie łokcie są całkowicie zablokowane.
  – Na komendę sędziego wykonuje podciągnięcie.
  – Nie dozwolone jest tzw „bujanie się”.

Zasady przyznawania punktów:

Nota za ćwiczenie jest stosunkiem tonażu (ciężar odważnika) do wagi
zawodnika. Im wyższa nota tym wyższe miejsce w klasyfikacji za dane
ćwiczenie.

 

 • TGU ( kobiety i mężczyźni)


Takie same zasady jak Amator

Zasady przyznawania punktów:

Nota za ćwiczenie jest stosunkiem tonażu (ciężar odważnika) do wagi
zawodnika. Im wyższa nota tym wyższe miejsce w klasyfikacji za dane
ćwiczenie.

 

 • SSST – 10 min x 24 kg (kobiety 12, 16 kg i mężczyźni 20, 24kg)


Zasady identyczne jak przy Snatch Test 5 min, z tym, że w tej grupie zadanie trwa 10 min.

Nota za ćwiczenie jest stosunkiem tonażu (obliczanego jest jako ciężar
odważnika którym wykonywane jest ćwiczenie pomnożonego przez liczbę
wykonanych powtórzeń ćwiczenia w czasie 10 minut) do wagi zawodnika. Im
wyższa nota tym wyższe miejsce w klasyfikacji za dane ćwiczenie.

Nota końcowa to suma stosunków noty zawodnika do najlepszej noty za dane
ćwiczenie pomnożonej przez 20%.

 

III. Dream Team 2015

Konkurencje:

Sztafeta HardStyle

Dokładne zasady wykonywania ćwiczeń zostaną omówione i przedstawione w dniu Mistrzostw.

Każdy z zawodników musi być gotowy na wykonanie poniżej wymienionych ćwiczeń z określonym ciężarem.

 

 • Thruster Kettlebells – (xxx reps)
  Kobiety: 2 x 12 kg
  Mężczyźni 2 x 24 kg
 • TGU – (xxx reps)
  Kobiety 16kg
  Mężczyźni 32 kg
 • Pistolety (xxx reps) (masa ciała)

 • Snatch – (xxx reps)
  Kobiety : 16 kg Męźczyźni
  32 kg
 • Spacer Śmierci ( 25 m x 1 rep)
  Dwa odważniki trzymane w Rack Position. Co 25 m. zawodnik zatrzymuje się i wykonuje Double Clean & Jerk x 1 rep.
  Kobiety : 2 x 16 kg
  Mężczyźni 2 x 24 kg

 

Zadania wykonywane są po kolei. Gdy jeden zawodnik skończy swoje zadanie, następny wykonuje kolejne. Zawodnicy przed startem muszą już wiedzieć kto będzie wykonywał dane ćwiczenie.
Jest 5 zawodników, 5 konkurencji, więc każdy zawodnik startuje w jednej konkurencji.
Liczony jest łączny czas wszystkich 5 zawodników.
Wygrywa ten Team ,który wykona wszystkie zadania w jak najkrótszym czasie.
Nad poprawnością wykonywania ćwiczeń czuwać będą sędziowie.

Zgłoszenia przyjmowane są do 24.08.2015r. pod adresem mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W treści maila proszę zamieścić.

– imię i nazwisko
– data i miejsce urodzenia
– pesel
– obecne miejsce zamieszkania
– klub w jakim trenujesz
– waga
– grupa ( Amator, Professional, Dream Team)
– rozmiar koszulki

( w przypadku Dream Team, potrzebne są dane wszystkich 5 osób)

Zawodnicy startujący w Amator i Professional mogą również startować w Dream Team

Opłata startowa:

1. Amator/ Professional – 100 zł
2. Dream Team – 40 zł/os. ( 200zł za Team)

Każdy z zawodników jest ubezpieczony na czas trwania Mistrzostw, otrzymuje również zestaw startowy, a także kupony na napoje, wodę, posiłki

Wszelkie dodatkowe pytania:

Mirosław Jurczak

+48 791 552 443

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.